​ADMISSIONS|Ընդունելություն​ 

Article 3 Human Rights School | Հոդված 3 մարդու իրավունքների  դպրոց


I

Ո՞վ կարող է դիմել՝
Իրավաբանության ֆակուլտետի 3-4 կուրսերի ուսանողներ և նորավարտ իրավաբաններ:

Ինչու՞ դիմել ՝


Դպրոցը հիանալի հնարավորություն է՝

 

  • ծանոթանալու ՀՀ ներպետական և միջազգային իրավական շրջանակին՝ մարդու իրավունքների ու հակախտրականության համատեքստում,

 

  • հանդիպել հայտնի իրավապաշտպանների ու գործող իրավաբանների  և լսել նրանց պատրաստված դասախոսությունները՝ հիմնված իրենց պրակտիկայի, միջազգային լավագույն փորձի և իրականացված հետազոտությունների վրա,

 

  • կտարել ուսումնական այցեր դատարան, հոգեկան առողջության կենտրոն և հանդիպել ՔԿՀ֊ների  

 

  • դիտել իրավաբանական պրակտիկային վերաբերող համաշխարհայն ճանաչողության ֆիլմեր ու քննարկել,

 

  • կատարել պրակտիկ աշխատանք՝ այդ թվում մասնակցելով իրական դատական գործի հիմքով կազմակերպված դատախաղին։