top of page

 

 

Մարիան դպրոցի մտահղացման հեղինակն ու իրականացման պատասխանատուն է։
Maria is the initiator and responsible of the school   organization.

school principal | դպրոցի պատասխանատու

Maria Abrahamyan| Մարիա Աբրահամյան
մերի.jpgՄերրին պատասխանատու է դպրոցի կազմակերպչական ադմինիստրատիվ աշխատանքների իրականացման համար։ Դա կամավոր աշխատանք է։  Merri is responsible for administrative organizational activities of the school. .It's a volunteer job.

administrative assistant | կազմակերպչական հարցերով օգնական

Merri Andrasyan| Մերրի Անդրասյան


 

Արտակը պատասխանատու է դպրոցի կազմակերպչական ադմինիստրատիվ աշխատանքների իրականացման համար։ Դա կամավոր աշխատանք է։   Artak is responsible for administrative organizational activities of the school. .It's a volunteer job.

administrative assistant | կազմակերպչական հարցերով օգնական

Artak Arakelyan| Արտակ Առաքելյան
alice.jpgԱլիսը պատասխանատու է դպրոցի մուլտի֊մեդիա աշխատանքների համար։  Աշխատանքը կամավոր է։ 
Alice is responsible for multi-media activities of the school.It's a volunteer job.

multi-media assistant|
մուլտի֊մեդիա աշխատակից

Alice Sharafyan| Ալիս Շարաֆյան
bottom of page